Proposta que proíbe casamento antes dos 16 anos entra na fase final
or